Top

Copyright & Disclaimer

© Guerrilla Exhaust. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden in welke vorm of met welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Guerrilla Exhaust. De informatie in deze publicatie en in andere uitingen kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

In geen geval is Guerrilla Exhaust aansprakelijk voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschades, noch eventuele daaruit voortvloeiende strafmaatregelen door wetshandhavers, veroorzaakt door het gebruik van door Guerrilla Exhaust verstrekte informatie, producten, diensten of gerelateerde zaken.

Guerrilla Exhaust, Guerrilla Bypass, het Guerrilla logo, het Guerrilla Skull icoon, het Guerrilla woordmerk, het ontwerp van de Guerrilla Bypass, en de "The Sound of Power" slogan zijn (geregistreerde) handelsmerken en/of intellectueel eigendom van Guerrilla Exhaust. De vermelde handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. Deze website kan verwijzingen (hyperlinks) bevatten naar andere websites of bronnen. Deze bevatten uitingen, opinies, producten en diensten van derde partijen. Hiervoor draagt Guerrilla Exhaust geen verantwoordelijkheid.

Guerrilla Exhaust is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 14104350. Het BTW-nummer is NL001838639B37. Op alle aanbiedingen en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Guerrilla Exhaust van toepassing.